Aralık 1975’te Kocaeli’de doğdum. İlköğretimimi 50. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, ortaokul ve lise eğitimimi Kocaeli Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Tıp fakültesini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okudum ve 2000 yılında tıp doktoru ünvanını kazandım. Genel Cerrahi uzmanlık eğitimimi yine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesindeki Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamladım ve “Mekanik ikter modeli oluşturulan sıçanlarda, mekanik ikter ile ilişkili renal hasarın önlenmesinde ursodeoksikolik asit ve piperasilin-tazobaktamın etkileri.” başlıklı tezimle 2006 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldum. Son on yıldır sadece Genel Cerrahi'nin karaciğer, safra yolları, safra kesesi ve pankreas cerrahisini kapsayan ve "hepatopankreatobiliyer cerrahi" adı verilen alt branşına odaklanmış şekilde çalışıyorum.  

 

Eğitim:

2020     Profesör Doktor

 

2014     Doçent Doktor

 

2006     Uzman Hekim / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 

2000     Pratisyen Hekim / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

 

İş Deneyimi:

2017-Halen     Acıbadem Altunizade Hastanesi

 

2009-2017     Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

 

2008-2009     Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

 

2006-2008     Sinop Gerze Devlet Hastanesi

 

 

Gönüllü Faaliyetler:

2015    Gözlemci Cerrah / Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Ünitesi, Leuven Üniversitesi, Leuven, Belçika

2012    Uzman Hekim / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2006    Misafir Cerrah / Cerrahi Anabilim Dalı, Kuzey Karolayna Üniversitesi, Kuzey Karolayna, A.B.D.

 

İlgi alanları: