Pankreas Kanseri

Pankreas karnın üst kısmında, midenin hemen arkasında yerleşik, yatay olarak karnın sağından soluna dek uzanan bir organdır. Sağdan sola doğru baş, gövde ve kuyruk olarak üç parçaya ayrılır. Pankreas hem sindirim sistemine hem de endokrin (hormonal) sisteme ait bir organdır. Organın büyük bir kısmı sindirim ile ilgili maddeleri üretmekten sorumludur; daha küçük bir kısmı ise başta insülin olmak üzere birçok hormonun üretiminden sorumludur. 

Pankreas cerrahisi teknik açıdan oldukça karmaşık ve zor bir cerrahidir. Pankreasın basit ameliyatı diye bir şey söz konusu değildir; zira, pankreas ameliyatlarının hemen hepsi büyük ameliyatlardır. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerin çoğunda pankreas ameliyatlarının büyük bir kısmı tecrübeli ve donanımlı sağlık merkezlerinde, pankreas cerrahisi konusunda özelleşmiş cerrahi ekipleri tarafından uygulanır. Zor ve karmaşık pankreas ameliyatları dahi donanımlı ve tecrübeli merkezlerde, tecrübeli ekipler tarafından yüksek başarı ile gerçekleştirilebilir. Pankreas ameliyatları açık ya da kapalı yöntemle yapılabilir. Laparoskopik ve robotik pankreas ameliyatları henüz yaygın hale gelmemiştir ve günümüzde genellikle büyük merkezlerde tecrübeli ekiplerce yapılırlar.