Safra Yolu Cerrahisi

Safra Yolu Cerrahisi
Safra karaciğerde üretilen bir vücut sıvısıdır. Safra sadece sindirimde önemli bir rol oynamaz aynı zamanda karaciğerde metabolize edilen maddelerin vücuttan atılımı için de bir yol oluşturur. Safra yolları adeta dev bir çınar ağacına benzer; küçük ve orta boy dallar karaciğerin içinde, büyük dallar ve gövde karaciğerin dışında yerleşiktir. Safra kesesi de karaciğer dışında yer alan safra yollarının bir parçasıdır.

Safra yolu cerrahisi zor bir cerrahi midir?
Evet. Safra yolu cerrahisi kapsamındaki ameliyatların çoğu oldukça karmaşık ve teknik açıdan zor ameliyatlardır. Safra ağacının karaciğer dışında yer alan kısmı da dahil olmak üzere, safra yolu cerrahisi ile karaciğer cerrahisi iç içe geçmiş iki alandır; zira, safra yolu üzerinde yapılan her girişim karaciğeri doğrudan ilgilendirir. Nitekim, safra yoluna yönelik işlemlerin bir kısmında ilgili karaciğer kısmının çıkartılması gerekebilir. 
Safra yolu cerrahisi, tercihen, bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip cerrahların bulunduğu tam teşekküllü sağlık kurumlarında yapılmalıdır.

Safra kesesi cerrahisinde hangi yöntemler kullanılır?
Safra yolu cerrahisi kapsamındaki ameliyatların bir kısmı kapalı yöntemle gerçekleştirilebilir. Ancak ileri düzey 

Safra yollarının cerrahi hastalıkları nelerdir?

Bir safra yolu ameliyatının süreçleri nelerdir?
Her ameliyat için ortak süreçler şunlardır: Hastanın ameliyathaneye indirilme süreci, ameliyat öncesi hazırlıkların yapılma süreci, anestezi (narkoz) süreci, cerrahi işlemlerin yapıldığı süreç, hastanın uyandırılma süreci, derlenme süreci, hastanın yeniden yatağına veya yoğun bakım ünitesine alınma süreci. 

Safra yolu ameliyatı ne kadar sürer?
Daha önce belirtildiği üzere, her ameliyatın belli aşamaları vardır: Hastanın ameliyathaneye indirilme süreci, ameliyat öncesi hazırlıkların yapılma süreci, anestezi (narkoz) süreci, cerrahi işlemlerin yapıldığı süreç, hastanın uyandırılma süreci, derlenme süreci, hastanın yeniden yatağına alınma süreci. Bu süreçlerin herbiri hastadan hastaya ve ameliyattan ameliyata farklılık gösterir. Ancak, bu süreçler içinde belki de en değişken olanı cerrahi işlemlerin yapıldığı süreçtir.